Förteckning av underbiträden

Allmänt

Nedan följer information om de underbiträden som Lassarev 6530 Redovisningsbyrå AB anlitar för behandling av personuppgifter för kunds räkning, enligt biträdesavtal med kund.

Underbiträden

Visma Spcs AB, Visma 600 lönesystem

Visma Spcs AB, reseräkning

Visma Spcs AB, Visma Compact redovisningssystem

Fortnox Aktiebolag, ekonomisystem

Wolters Kluwer Scandinavia AB, byråstöd

Wolters Kluwer Scandinavia AB, skatteprogram

Wolters Kluwer Scandinavia AB, bokslutsprogram

Wolters Kluwer Scandinavia AB, koncernprogram

AllNet Nätverk & IT-konsult, backup