Om oss

shutterstock_447405973.jpg
 

Lassarev 6530 Redovisningsbyrå AB grundades 1992. Inledningsvis drevs verksamheten med inriktning på mindre ägarledda företag med hjälp av tre anställda. Idag är vi 20 redovisningskonsulter med ett brett utbud av tjänster, och fortfarande återfinns huvuddelen av våra ca 300 klienter bland Göteborgs små- och medelstora bolag.

 

Företaget är i dag verksamt i centrala Göteborg där vi delar kontor med Moore Stephens KLN AB. Huvuddelen av våra uppdrag utförs i våra lokaler dit klienten lämnar sitt materiel. Hos en mindre del klienter jobbar vi, tillfälligt eller på bestämda dagar, ute på klientföretaget.

Från och med våren 2004 är Lassarev 6530 ett helägt dotterbolag till Moore Stephens KLN  AB. KLN, som bedriver revisionsverksamhet i både Göteborg och Uddevalla, startades under 2004 genom att tre tidigare delägare i Deloitte etablerade egen verksamhet.

Även om Lassarev 6530 idag ägs av Moore Stephens KLN bedrivs verksamheten helt självständigt. Huvuddelen av bolagets redovisningskonsulter är auktoriserade och har varit anställda sedan slutet av 1990-talet och Monica Lassarev är ansvarig för verksamheten.

Om Du är intresserad att få reda på mer om Lassarev6530 så är du välkommen att höra av dig.
info@lassarev6530.se

 

Vi samarbetar med bland andra