Våra tjänster

rawpixel-com-340966.jpg
 

Lassarev 6530 är en byrå med bred kunskap inom ekonomiservice. Vårt utbud består övergripande av redovisning, bokslut, deklarationer samt ekonomi nära tjänster.

Vi deltar aktivt när ett företag skall startas genom en bredare diskussion i allt från ekonomirutiner till finansieringsfrågor. Vi har ett nära samarbete med flera av Göteborgs etablerade Revisionsbyråer, Banker och Advokatbyråer.

 
 
ikon-_0004_Vector-Smart-Object.png

Redovisning

Vi kan underlätta för er genom att ta hand om hela eller delar av den löpande bokföringen. Ni bestämmer själva vad som passar er bäst och sedan skräddarsyr vi en paketlösning efter just ert företags behov.

 • Löpande redovisning 
 • Hantering av kundfakturor 
 • Hantering av Leverantörsfakturor / betalningar 
 • Avstämningar 
 • Skattedeklarationer 
 • Månadsrapportering 
 • Rådgivning i samband med redovisningsfrågor 
 • Analyser
ikon-_0006_Vector-Smart-Object.png

Årsbokslut och deklarationer

En kontinuerlig tillgång till ett rättvisande beslutsunderlag är i sin tur en förutsättning för att Du som ägare och/eller förvaltare både på lång och kort sikt skall kunna fatta lönsamma och rationella beslut. 

 • Upprättande av bokslut

 • Delårsbokslut

 • Årsredovisningar

 • Bolagsdeklarationer

 • Inkomstdeklarationer

 • Preliminära självdeklarationer

 • Skatte-och avgiftsanmälan

 • Rådgivning i samband med boksluts- och skattefrågor

ikon-_0011_Vector-Smart-Object.png

Lönehantering

Vill du ha en effektivare och säkrare hantering av löner?. Vi hjälper er att beräkna löner och att hålla ordning på sjukfrånvaro, semestrar och annan ledighet. 

 • Reseräkningar, utlägg och förmånsvärden

 • Lönespecifikationer

 • Semesterlöneskuldsberäkningar

 • Bokförings- och betalningsunderlag

 • Skattedeklarationer

 • Statistikuppgifter till SCB

 • Rapportering till försäkringskassan

 • Kontrolluppgifter

 • Årsuppgifter till bla FORA

ikon-_0008_Vector-Smart-Object.png

Bolagsfrågor

Vi kan hjälpa dig att bilda bolag. Utifrån dina önskemål upprättar vi alla nödvändiga handlingar och håller i alla kontakter med Bolagsverket tills bolaget är bildat. Vi arbetar framförallt med aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar.

Vi hjälper gärna till med andra typer av bolagsfrågor. Vanligast är hjälp vid ändringar av t.ex. styrelse, VD, företagsnamn och verksamhet. Men det kan också gälla generationsskiften, avveckling, likvidation eller fusion.

Är det mer än en ägare i ett bolag är det viktigt med ett avtal mellan delägarna. Ett sådant avtal reglerar hur man fattar beslut i bolaget, frågor om ägande t.ex. om någon vill sälja sin andel, ägarnas arbetsinsatser eller om någon av ägarna av någon anledning inte kan vara kvar som delägare. Vi ställer gärna upp som bollplank när det gäller avtal mellan delägare.

ikon-_0010_Vector-Smart-Object.png

Ekonomiavdelning

Man behöver inte alltid nyanställa – det går att köpa in extra kompetens också. In- eller outsourcing kan vara ett effektivt och lönsamt sätt att tillföra kompetens och resurser till företaget. Vi kan sköta hela eller delar av ekonomiadministrationen, vi kan ta långtidsuppdrag, vikariat eller korttidsuppdrag vid arbetstoppar. Du bestämmer. 

Insourcing är att hyra in personal, vilket är vanligt i samband med omorganisation, rekrytering och arbetstoppar. När du hyr in personal behöver du inte oroa dig för arbetsgivaransvar, istället betalar du bara för den period som du hyr in personal. 

Outsourcing är att överlåta arbete på någon utanför företaget och används till exempel när du inte vill bygga en egen administration. När du outsourcar till oss betalar du bara för de tjänster som du verkligen använder.

 
ikon-_0009_Vector-Smart-Object.png

Kontorsadministration

Vi kan exempelvis i händelse av hög arbetsbelastning på er interna ekonomifunktion eller i samband med nyupprättade kontors- och eller redovisningsrutiner bistå med uthyrning av personal med varierande kompetensinriktning och profil beroende på era önskemål och behov i övrigt.

Behoven från våra uppdragsgivare kan bestå i allt från att vilja få hjälp med enklare tjänster till riktigt kvalitativa uppgifter.